Deelname-eisen

Stichting Studentensport Nederland (SSN) heeft de volgende criteria gesteld om deel te mogen nemen aan een studentensport competitie:

Art 6 Deelname aan SSN-evenementen is alleen mogelijk als je voldoet aan de volgende eisen:
a. Je bent voltijd hbo/wo-student of je was voltijd hbo/wo-student in het collegejaar voorafgaand aan het huidige collegejaar;
b. Je komt uit voor de OSSO die jouw onderwijsinstelling vertegenwoordigt of een bij de vereniging SSN aangesloten stad/onderwijsinstelling die in de stad waarin je studeert gevestigd is.
c. Je hebt de minimale leeftijd van zestien jaar en de maximale leeftijd van dertig jaar.
Art 7 Deelnemers zijn verplicht om een bewijs van inschrijving aan een onderwijsinstelling, van het lopende collegejaar, tijdens een NSK te kunnen tonen.