Deelname-eisen/ Participants requirements

[Scroll down for English]

Stichting Studentensport Nederland (SSN) heeft de volgende criteria gesteld om deel te mogen nemen aan een studentensport competitie:

Art 6     Deelname aan SSN-evenementen is alleen mogelijk als je voldoet aan de eisen die zijn opgenomen bij a t/m c. De eis die is opgenomen bij d is een uitzondering die gemaakt kan worden op eis a. 
a. Je bent voltijd HBO/WO-student of je was voltijd HBO/WO-student in het collegejaar voorafgaand aan het huidige collegejaar.
b. Je komt uit voor de OSSO of een door de vereniging SSN erkend lid die in de stad waarin je studeert gevestigd is en jouw onderwijsinstelling vertegenwoordigt.
c. Je hebt de minimale leeftijd van zestien jaar en de maximale leeftijd van dertig jaar.
d. Indien je dit collegejaar niet bent ingeschreven bij een onderwijsinstelling, kun je uitkomen voor de organisatie die de onderwijsinstelling vertegenwoordigt waar je vorig jaar ingeschreven stond.
 [English]

Stichting Studentensport Nederland (SSN), the Dutch national student sports association, has set the following criteria for participating in a student sport competition:

Art 6     Participation in SSN events is only possible if you meet the requirements set out in a up to and including c.  The requirement included in d is an exception that may be made on requirement a.
a. You are a full-time HBO/WO student or you were a full-time HBO/WO student in the academic year preceding the current academic year.
b. You are (indirectly) a member of an OSSO or another student sports association accredited by SSN,  which is based in the city where you are studying and which represents your educational institution.
c. You have the minimum age of sixteen and the maximum age of thirty.
d. If you are not enrolled at a higher education institution during this academic year, you can apply for the organisation representing the higher education institution where you were enrolled last year.